تلفن : 33932366-031
ایمیل : info@ibvira.co
ساعت پاسخگویی : 8:30 تا 16:30
#

کتاب تعاملی ویرا:

کتاب تعاملی ویرا، جامع ترین نرم افزار کمک درسی است که نسخه الکترونیک کلیه کتب درسی را به همراه صدها محتوای آموزشی پویا جذاب مانند ابزار ها و بازی های آموزشی، تمرین های تعاملی، آزمون درس به درس، فلش کارت و ... را برای دانش آموزان، معلمان و اولیا عزیز مهیا کرده است.

کتاب تعاملی ویرا اولین سامانه متصل به رمزینه های کتب درسی است که قابلیت استفاده روی تمامی دستگاه های دیجیتال را دارد و در هر زمان و مکانی قابل دسترسی و استفاده می باشد.

ویژگی های این محصول :

  • نسخه الکترونیک کتاب های درسی به همراه مجموعه ای محتوهای آموزشی و کمک آموزشی
  • امکانات یادگیری و مطالعه
  • صفحات تعاملی و پویا
  • یادگیری با بازی های آموزشی و ابزار های تعاملی
  • ابزار های تولید محتوای تعاملی و یژه معلمان
#

کتاب تعاملی ویرا همواره در حال گسترش بوده و امکانات، محتوای آموزشی، ابزار ها و بازی های آموزشی آن در حال افزایش می باشد...